September 7, 2014   2,485 notes

(via m0rtality)

September 6, 2014   42,049 notes

(Source: littl3sunflower, via cmrnjhn)

September 5, 2014   749 notes

(Source: frixics, via puggert)

September 4, 2014   714,002 notes

(via thekuhaylan)

September 4, 2014   30,911 notes

(via m0rtality)

September 4, 2014   13 notes

(Source: shireenbiswas)

September 4, 2014   141 notes

(Source: magicsystem, via djgayrek)

September 4, 2014   792 notes

(Source: 1000drawings)

September 3, 2014   288,831 notes

(Source: may-13th, via i-used-to-love-her)

September 3, 2014   48 notes

(Source: jakobmandel, via i-used-to-love-her)